Hệ thống phòng

Giường ngủ: 1 giường 1m6 hoặc 2 giường 1m2

Diện tích: 30m2

Hướng: có cửa sổ nhìn ra biển và nhìn ra thành phố

Giá phòng: 900.000 VND

Xem chi tiết

Giường ngủ: 1 giường 1m6 hoặc 2 giường 1m2

Diện tích: 30m2

Hướng: có cửa sổ nhìn ra biển và nhìn ra thành phố

Giá phòng: 900.000 VND

Xem chi tiết

Giường ngủ: 1 giường 1m6 hoặc 2 giường 1m4

Diện tích: 30m2

Hướng: nhìn ra biển 

Giá phòng: 1.150.000 VND

Xem chi tiết

Giường ngủ: 1 giường 1m6 hoặc 2 giường 1m4

Diện tích: 30m2

Hướng: nhìn ra biển 

Giá phòng: 1.150.000 VND

Xem chi tiết

Giường ngủ: 2 giường 1m4

Diện tích: 40m2

Hướng: Có cửa sổ nhìn ra thành phố, biển và núi Sơn Trà

Giá phòng: 1.350.000 VND

Xem chi tiết

Giường ngủ: 2 giường 1m4

Diện tích: 40m2

Hướng: Có cửa sổ nhìn ra thành phố, biển và núi Sơn Trà

Giá phòng: 1.350.000 VND

Xem chi tiết

Giường ngủ: 1 giường 1m6 & 1 giường 1m4

Diện tích: 40m2

Hướng: Có cửa sổ nhìn ra thành phố, biển và núi Sơn Trà

Giá phòng: 1.550.000 VND

Xem chi tiết

Giường ngủ: 1 giường 1m6 & 1 giường 1m4

Diện tích: 40m2

Hướng: Có cửa sổ nhìn ra thành phố, biển và núi Sơn Trà

Giá phòng: 1.550.000 VND

Xem chi tiết

Phòng: 2 phòng ngủ

Giường ngủ: 2 giường 1m6 và 1 giường 1m4

Diện tích: 57m2

Hướng: Có cửa sổ nhìn ra thành phố, biển và núi Sơn Trà

Giá phòng: 1.500.000 VND

Xem chi tiết

Phòng: 2 phòng ngủ

Giường ngủ: 2 giường 1m6 và 1 giường 1m4

Diện tích: 57m2

Hướng: Có cửa sổ nhìn ra thành phố, biển và núi Sơn Trà

Giá phòng: 1.500.000 VND

Xem chi tiết

 

Gường ngủ: 3 gường đơn

Diện tích: 45 m2

Hướng nhìn: Nhìn ra thành phố

 

Giá phòng: 1.700.000 VND

Xem chi tiết

 

Gường ngủ: 3 gường đơn

Diện tích: 45 m2

Hướng nhìn: Nhìn ra thành phố

 

Giá phòng: 1.700.000 VND

Xem chi tiết
0906 567 086