Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

KHÁCH SẠN TÂY BẮC

 04 Hà Bổng, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

 (84) 2363 943 456

 (84) 2363 943 479

 0916 945 179 - 0935 872 540

 sales@taybachotel.com - sales3@taybachotel.com

 www.taybachotel.com