Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

KHÁCH SẠN TÂY BẮC

 04 Hà Bổng, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

 (84) 2363 943 456

 (84) 2363 943 479

 0906 567 086 - 0916 375 179

 info@taybachotel.com - sm@taybachotel.com

 www.taybachotel.com