Hỗ trợ trực tuyến

 
Mr Trường (0917490379)

 
Ms Trân (0916945179)

Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

KHÁCH SẠN TÂY BẮC ĐÀ NẴNG

 04 Hà Bổng, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

 (84-236)3.943456

 (84-236)3.943479

 0917 490 379 - 0916 945 179

 sales@taybachotel.com - sales3@taybachotel.com

 www.taybachotel.com
Thông tin liên hệ
KHÁCH SẠN TÂY BẮC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 04 Hà Bổng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Tel: (84-236)3.943456 - Fax: (84-236)3.943479
Hotline: 0917 490 379 - 0916 945 179
Email: sales@taybachotel.com - sales3@taybachotel.com
Website: www.taybachotel.com
Phản hồi khách hàng